Profil

Jeg startede i tandteknikerfaget, med en elevplads i 1971.

Året efter  – i 1972 begyndte jeg på ”Landsforeningen af Praktiserende Tandteknikere”  –
LPT’s fagskole i København, hvorfra jeg fire år senere  –  i 1976 (foruden at jeg blev gift med Henrik!) bestod min eksamen som praktiserende tandtekniker.

Efter min eksamen arbejdede jeg i fire år som ansvarshavende assistent hos højt kvalificerede kolleger, hvor jeg samlede erfaring og mod til at starte min egen praksis.

Og d. 8. april 1980 blev drømmen om min egen klinik en realitet.

Så ud over at være barnefødt ”Brønshøjer” har jeg drevet klinikken her i Brønshøj  –
og fremstillet tandproteser til lokalområdets borgere –  i næsten 30 år!

I 1979 vedtog Folketinget at tandteknikerfaget, efter mere end hundrede års kamp, skulle anerkendes  –  og godkendes af de danske sundhedsmyndigheder.
Med anerkendelsen fulgte større ansvar og krav om yderligere uddannelse til de praktiserende tandteknikere, som det hed dengang.

Så i 1981 måtte mine kolleger og  jeg en tur på skolebænken igen, før vi kunne kalde os for Kliniske Tandteknikere og opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at drive egen praksis.

For hele tiden at være opdateret med den nyeste viden inden for faget, må  vi derudover konstant efteruddanne os.
I dag regnes de danske kliniske tandteknikeres uddannelse blandt de førende i verden.

I 1985 opsagde Henrik sit job, for at arbejde på fuld tid i klinikkens laboratorium.

I dag er det Henrik, som bestyrer klinikkens bogholderi og øvrige administration, mens jeg kan koncentrere mig om patientbehandlinger.
Det vil af og til være Henrik Du møder i telefonen.

Vi byder Dig velkommen til et besøg og en snak  –  gratis og uforpligtende –  her på klinikken.

Mette Wagner