Om Landsforeningen

af Kliniske Tandtekniker (LKT)

LKT er stiftet i 1912. Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Foreningen varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og indgår overnskomster med en lang række kommuner og Tandteknikerforeningen. Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige
udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Sekretariatet udgiver tidsskriftet “Den Kliniske Tandtekniker” og et internt Medlemsnyt, der udkommer på nettet.

Landsforeningen står også for efteruddannelseskurser, så medlemmerne opretholder en høj faglig standard. Det er med til at sikre, at patienterne får en optimal behandling, der følger de seneste behandlingsmetoder

Yderligere information på www.lkt.dk eller tlf. 00 11 22 33