Immidiat proteser

Immidiat er det engelske ord for ”øjeblikkelig” eller ”umiddelbar” i betydningen: Umiddelbart efter.

Når man taler om immidiatproteser drejer det sig om tandproteser der indsættes i munden umiddelbart efter tandudtrækningen.

Det vil bla. sige at munden stadig er bedøvet når protesen indsættes.

Forud går selve arbejdet med, i samarbejde at fremstille protesen, således at de nye tænder er klar til at blive sat i munden så snart tandlægen har overstået tandudtrækningen.

At protesen sættes i munden mens man stadig har åbne sår lyder for mange som den rene tortur. Men modsat, hvad man skulle tro, er det fysiske ubehag ved metoden ret beskedent.

Og de fordele man opnår overstiger langt de eventuelle smågener, som de fleste oplever under sårhelingen.

Først og fremmest:  Man undgår man at være tandløs!

Protesen virker som en art bandage og dækker sårene, hvorved ubehaget ved at have åbne sår i munden elimineres.

Når patienten stadig har tænderne i munden, mens protesen fremstilles, er det muligt for tandteknikeren at kopiere den naturlige tandstilling ned til de mindste detaljer.

Tilvænningen til protesen er langt lettere, hvis man ikke først skal gennem en periode som tandløs.

Under ophelingen er det muligt at ”forme” den knoglekam, som  skal danne basis for tandproteser fremover.

Naturligvis medfører den øjeblikkelige indsættelse af protese, en omhyggelig efterbehandling.

Særlig under sårhelingen er det vigtigt, ofte at gå til kontrol med sin immidiatprotese.

Men også senere i forløbet skal kæber og protese jævnligt tilses.
Ophelingen af knoglevævet medfører dramatiske ændringer af det underlag, protesen hviler på. Derfor skal protesens pasform, efter et antal (i reglen mellem 3-6) måneder, tilrettes efter mundens facon.

Her på klinikken bliver Du godt klædt på til sådan et behandlingsforløb.
Ved de indledende konsultationer gennemgår vi sammen, hvordan Din behandling skal gribes an.

At få en immidiat protese er en yderst personlig og individuel affære. Ikke to patienter er ens, så præcis hvordan hver enkelt behandling skal forløbe, aftaler vi før vi går i gang.

Jeg giver Dig svar på alle Dine spørgsmål, og orienterer Dig hele tiden undervejs om, hvad Du kan forvente at opleve, ligesom jeg så vidt det er muligt, sørger for at Du ikke oplever smerter af betydning.

Man skal regne med en del ekstra omkostninger til tilpasninger af immidiat protesen de første èt til to år.

Herefter skal protesen blot kontrolleres i forbindelse med det årlige eftersyn.

Her på klinikken bliver Du automatisk indkaldt til et årligt kontrol eftersyn.
Du vil få efterset gane, gummer, kinder, læber og slimhinder. Protesen ses efter for begyndende skader og slittage ligesom protesens pasform og funktion kontrolleres.

Protesen renses ved hjælp af ultralyd  –  og får til sidst en grundig oppolering.

Husk! Uanset hvilken protesetype Du har, er det vigtigt straks at kontakte Din tandtekniker, såfremt der pludselig opstår gener i forbindelse med protese og mund.