Helproteser

Erstatter samtlige tænder og bæres på den resterende del af kæbeknoglen.

Helprotesen er den mindst brugervenlige af alle protesetyper  –  og den der udgør den største udfordring, for såvel patient som tandtekniker.

Når de sidste tænder er fjernet, er der ikke længere mulighed for at anvende disse til fastgøring af protesen.

En hel overprotese vil i regelen  –  forudsat at den er korrekt tilpasset  –  suge sig fast til gane og gumme uden de store problemer.

Den egenskab har underprotesen desværre ikke. En hel underprotese kræver derfor en del træning af brugeren, at lære at holde styr på.

Størrelse, form og konsistens af kæbeknoglen, der er en vigtig faktor i helprotese behandling, varierer selvfølgelig rigtig meget fra person til person.

Den knoglekam, som indeholder vores tandrødder, vil når tænderne fjernes, gradvist svinde ind og flade ud.

Knoglesvindet er selvfølgelig mest markant i en første tid efter tandudtrækning, men fortsætter livet ud, og er dermed årsag til at helproteser bliver ”for store” med tiden.

Helproteser skal jævnligt tilpasses for at kunne fungere optimalt.
Hvor ofte det er nødvendigt at foretage justeringer af helprotesen er det vanskeligt at opstille faste regler for.

Ikke to munde heles og svinder ens, så det er umådelig individuelt, hvad den enkelte patient oplever af gener, der er forårsaget af knoglesvind.

Daglig brug forårsager desuden., naturligt nok slitage af protesetænderne.
Derfor bør helprotese brugere have foretaget et årligt ”service eftersyn” af protesen, samtidig med at mundhulen undersøges for sygelige forandringer.
Protesen kan med relativt beskedne indgreb sikres en rigtig god funktion i mange år, hvis man sørger for at overholde disse eftersyn.

Her på klinikken vil Du automatisk blive indkaldt til et årligt kontrol eftersyn.
Du vil få efterset gane, gummer, kinder, læber og slimhinder. Protesen ses efter for begyndende skader og slittage ligesom protesens pasform og funktion kontrolleres.

Protesen renses ved hjælp af ultralyd  –  og får til sidst en grundig oppolering.

Husk! Uanset hvilken protesetype Du har, er det vigtigt straks at kontakte Din tandtekniker, såfremt der pludselig opstår gener i forbindelse med protese og mund.