Delproteser

Delprotese, partiel protese, unitor, overgangs protese –   er alle betegnelser for aftagelige tandproteser, der kun erstatter et mindre antal mistede tænder, og som det derfor er muligt at fastgøre på de tilbageblevne, sunde tænder.

Det bevirker at delproteser er betydelig lettere at vænne sig til end f. eks. Helproteser og det er da også  den protesetype de fleste patienter først stifter bekendtskab med nu til dags.

Mens det ikke i i væsentlig grad påvirker hverken tyggefunktionen eller udseende, at undvære enkelte kindtænder, vil det for de fleste betyde et akut kosmetisk problem, såfremt man pludselig mister en eller flere fortænder!

Lider Du derfor af  paradentose eller en anden kronisk tand/mundhule sygdom, er det klogt at Du i god tid rådfører Dig med Din med tandlæge, og sammen med denne finder frem til den bedste løsning for Dig, den dag en tandudtrækning ikke længere kan undgås.

Og frem for alt har en plan parat, hvis f.eks. fortænderne mistes pludseligt.
Delproteser findes i to grundformer:  Acrylprotesen  og Stålunitorprotesen.

Stålunitorprotesen
Hvilken af de to modeller der er bedst egnet i det enkelte tilfælde, beror først og fremmest på de tilbageblivende tænders forfatning.

Stålunitoren er klart at foretrække, i de tilfælde, hvor resttandsættet er sundt og bevaringsværdigt.

Protesen er dyrere i anskaffelse, end en protese i ren acryl, men den er med til at bevare de tænder, man har tilbage. Den er væsentlig stærkere end acryl modellen  – og den fylder minimalt i munden.

Som sagt er det en forudsætning at ens egne tænder har en rimelig fremtid for sig, for at det er økonomisk fornuftigt at vælge det dyre stålstel  – og derfor starter enhver behandling med delprotese med at Du bliver henvist til tandlæge  – enten Din egen, eller en af klinikkens samarbejdende tandlæger.
Denne sørger for at klargøre resttænderne, og kan via røntgen vurdere, hvilke tænder der er bedst egnede (stærkest) til at fastholde protesen.
Det bærende fundament i protesen, det støbte stål”skelet” er fremstillet således at protesen omslutter og støtter de naturlige tænder, hvorimod det sarte tandkød ikke belastes.

En velfungerende unitor medvirkende til at aflaste og støtte resttænderne, og den mærkes stort set ikke. Den sidder urokkelig fast, og er tillige stærk og modstandsdygtig over for brud og andre skader.

Den er som sagt nem at vænne sig til og dermed yderst velegnet for ”nybegyndere” i tandproteser, og her de fleste starter deres tilværelse med ”løse” tænder.

Alternativet til unitoren er:

Acryl delprotesen

Desværre er det jo sådan, at der findes en hel del patienter, som uanset hvor omhyggeligt de passer deres tænder, må se i øjnene at det blot er et spørgsmål om tid før de sidste tænder mistes.

Her er unitoren absolut ikke hensigstmæssig.

Der imod er acrylprotesen  glimrende som forberedelse til helprotese, hvilket den ofte er.
Protesen understøttes af (hviler på) tandkøddet, er udformet som en helprotese med maximal udnyttelse af støtten fra tunge og læber  – samtidig med at den ved hjælp af bøjler sidder godt fast.
Acryl delprotesen er hurtig og nem at tilpasse forholdende i munden  – sætte flere tænder på f.eks.
Derfor er den særlig velegnet, som en overgang til Helprotese (deraf navnet).
Når protesen således gradvist udvides,  vil tilvænningen forløbe langt lettere for patienten.

For alle former for delproteser gælder det at de, som oftest har mange kringelkroge og ”gemmesteder”  for madrester.

Derfor skal delprotese brugere være ekstra opmærksomme på deres mundhygiejne navnlig omkring bøjletænderne.

Når bøjletænder mistes, giver mange bøjlerne skylden. ”Bøjlerne gnavede tænderne i stykker”, siges det.

Velkonstruerede og veltilpassede bøjler ødelægger ikke tænderne. Det gør utilstrækkelig mundhygiejne!

Med jævne mellemrum skal delprotesens bøjler strammes efter hos tandteknikeren, f.eks. i forbindelse med det årlige ”service eftersyn”.

Delproteser af acryl er ret skrøbelige og kan knække. Det er dog sjældent at en veltilpasset protese går i stykker i munden. Oftest er det når protesen renses at man kan være for hårdhændet.

Daglig brug forårsager desuden., naturligt nok slitage af protesetænderne.
Derfor bør delprotese brugere have foretaget et årligt ”service eftersyn” af protesen, samtidig med at mundhulen undersøges for sygelige forandringer.
Protesen kan med relativt beskedne indgreb sikres en rigtig god funktion i mange år, hvis man sørger for at overholde disse eftersyn.

Her på klinikken vil Du automatisk blive indkaldt til et årligt kontrol eftersyn.
Du vil få efterset gane, gummer, kinder, læber og slimhinder. Protesen ses efter for begyndende skader og slittage ligesom protesens pasform og funktion kontrolleres.

Protesen renses ved hjælp af ultralyd  –  og får til sidst en grundig oppolering.

Husk! Uanset hvilken protesetype Du har, er det vigtigt straks at kontakte Din tandtekniker, såfremt der pludselig opstår gener i forbindelse med protese og mund.